Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi

Bảng cân nặng và chiều dài thai nhi

Bình thường chị em khi mang thai sẽ thực hiện siêu âm ở 3 mốc quan trọng là tuần thai thứ 12, 20 và 32. Ở mỗi lần siêu âm thì chị em cần để ý đến chiều cao, cân nặng của thai nhi để xem thai nhỏ hơn hay lớn hơn quy định.

Cân nặng của thai nhi sẽ được đo với nhiều cách khác nhau theo từng giai đoạn. Cụ thể như:

 Ở giai đoạn trước 20 tuần tuổi, thai nhi cuộn tròn trong bụng mẹ nên chiều dài sẽ được tính từ đầu đến mông.

 Ở tuần thứ 20 thì chiều dài của thai nhi sẽ được đo từ đầu đến gót chân, đến giai đoạn này thì chiều dài cũng như cân nặng của thai nhi sẽ tăng dần đều.

 Đến tuần thứ 30, cân nặng của thai nhi sẽ tăng tốc tối đa để chuẩn bị cho quá trình chuẩn bị chào đời.

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 8 với chiều dài là 1,6cm và cân nặng 1g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 20 với chiều dài là 16,4cm và cân nặng 300g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 9 với chiều dài là 2,3cm và cân nặng 2g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 21 với chiều dài là 25,6cm và cân nặng 360g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 10 với chiều dài là 3,1cm và cân nặng 4g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 22 với chiều dài là 27,8cm và cân nặng 430g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 11 với chiều dài là 4,1cm và cân nặng 7g   | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 23 với chiều dài là 28,9cn và cân nặng 501g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 12 với chiều dài là 5,4cm và cân nặng 14g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 24 với chiều dài là 30,0cm và cân nặng 600g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 13 với chiều dài là 7,4cm và cân nặng 23g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 25 với chiều dài là 34,6cm và cân nặng 660g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 14 với chiều dài là 8,7cm và cân nặng 42g   | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 26 với chiều dài là 35,6cm và cân nặng 760g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 15 với chiều dài là 10,1cm và cân nặng 70g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 27 với chiều dài là 36,6cm và cân nặng 875g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 16 với chiều dài là 11,6cm và cân nặng 100g | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 28 với chiều dài là 37,6cm và cân nặng 1005g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 17 với chiều dài là 13,0cm và cân nặng 140g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 29 với chiều dài là 38,6cm và cân nặng 1153g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 18 với chiều dài là 14,2cm và cân nặng 190g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 30 với chiều dài là 39,9cm và cân nặng 1319g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 19 với chiều dài là 15,3cm và cân nặng 240g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 31 với chiều dài là 41,1cm và cân nặng 1502g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 32 với chiều dài là 42,4cm và cân nặng 1702g | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 37 với chiều dài là 48,6cm và cân nặng 2859g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 33 với chiều dài là 43,7cm và cân nặng 1918g  | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 38 với chiều dài là 49,8cm và cân nặng 3083g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 34 với chiều dài là 45,0cm và cân nặng 2146g | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 39 với chiều dài là 50,7cm và cân nặng 3288g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 35 với chiều dài là 46,2cm và cân nặng 2383g | Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 36 với chiều dài là 47,4cm và cân nặng 2622g

Bảng và cân nặng thai nhi tuần thứ 40 với chiều dài là 51,2cm và cân nặng 3462g

Những chỉ số có trong bảng cân nặng chuẩn của thai nhi để các mẹ có thể tham khảo điều chỉnh cho hợp lý chứ không phải đạt được bằng mọi giá. Bởi ngay từ những tháng đầu thai kỳ khi thai nhi chỉ là một bào thai nhỏ thì chiều cao, cân nặng đã có sự khác nhau. Thai nhi có thể có kích thước nhỏ hoặc lớn hơn các chỉ số có trong bảng nhưng không nên quá chênh lệch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *